ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για τη Radiant Technologies. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και επισκεπτών της σελίδας μας είναι απολύτως εμπιστευτικά. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη δήλωση εμπιστευτικότητας και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Η Radiant Technologies συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε και την παροχή δυνατότητας ευρύτερης και ευκολότερης πρόσβασης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και την πληρέστερη ενημέρωσή σας για τα υπάρχοντα και τα νέα προϊόντα μας, τις νεότερες εκδόσεις του λογισμικού που παράγουμε ή διακινούμε, τις ειδικές μας προσφορές και άλλα νέα που θα θεωρούσατε ενδιαφέροντα. Μερικές φορές θα συμπεριλαμβάνονται και πληροφορίες για προϊόντα άλλων εταιρειών που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε ακόμα καλύτερα τα δικά μας προϊόντα. Από καιρού εις καιρόν είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να σας ζητήσουμε να συμμετέχετε σε διενεργούμενες έρευνες αγοράς που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας και την ανάπτυξη ακόμα καλύτερων προϊόντων.

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων διενεργείται με ποικίλους τρόπους και μόνον εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να σας ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία σας όταν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή με επιστολή, όταν κάνετε μια αγορά (π.χ. μέσω των καρτών εγγύησης) ή ζητήσετε μια υπηρεσία από την εταιρεία μας, κατά την εγγραφή σας για να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο ή παρουσίαση, όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα online ή τέλος, όταν εσείς μας ζητήσετε να σας συμπεριλάβουμε στους καταλόγους αποστολής ενημερωτικών δελτίων μέσω του παραδοσιακού ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε μια ασφαλή βάση δεδομένων.

Χρήση προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνον εσωτερικά από τη Radiant Technologies και σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα πωληθούν σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση μεταφοράς τους σε εταιρείες προμηθευτών μας για σκοπούς ελέγχου, προσφορών και τήρησης εγγύησης προϊόντος. Στις χώρες, δε, αυτές στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι εν λόγω εταιρείες, είτε βρίσκονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά κανόνα παρέχεται ικανοποιητικός βαθμός προστασίας των Προσωπικών δεδομένων, εκτός σπάνιων περιπτώσεων.
Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούμε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, τη φυσική σας διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ.

Η Radiant Technologies προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων που έρχονται σε επαφή μαζί της.

Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας μας περιέχει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται στις αντίστοιχες εταιρείες. Η Radiant Technologies δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Radiant Technologies υπόκειται σε πιθανές τροποποιήσεις χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε για αυτές από την παρούσα σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Copyright © 2006 Radiant Technologies A.E.Β.Ε.