ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions
Η Radiant παρέχει μια σειρά από σύγχρονα εργαλεία που βοηθούν στη δημιουργία και διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταλόγου εκθεμάτων ενός μουσείου, ενός εκθεσιακού χώρου, ή και ενός θεματικού πάρκου. Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες βάσεις δεδομένων με προσαρμοζόμενες παραμέτρους, οι οποίες διευκολύνουν την διαχείριση μεγάλων και διαφοροποιημένων συλλογών, η Radiant παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης εκτενών καταλόγων. Παράλληλα, παρέχεται και η δυνατότητα δημοσίευσής τους στο Διαδίκτυο (Internet), καθώς και η παρουσίασή τους με video, ήχο και εικόνα.
Οι κατάλογοι παρουσιάζουν τις πληροφορίες για τα εκθέματα ιεραρχικά, και συμπεριλαμβάνουν στοιχεία δανεισμών, κοστολόγια ασφαλειών, δεδομένα συντήρησης, και άλλα στοιχεία τα οποία χρησιμεύουν στην πλήρη καταγραφή όλων των πληροφοριών που αφορούν κάποιο έκθεμα. Η δομή των καταλόγων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει προσθήκες και αλλαγές. Με αυτό τον τρόπο ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του φορέα, για παροντικές και μελλοντικές συλλογές.

Οι βάσεις δεδομένων:
  • Επιτρέπουν ταχεία εύρεση και διαχείριση πληροφοριών ανεξαρτήτως του πλήθους των εκθεμάτων
  • Διαθέτουν προ-εγκατεστημένες λειτουργίες για άμεση χρήση
  • Υποστηρίζουν ήχο, εικόνα και video, καθώς και σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet)
  • Είναι πλήρως προσαρμόσιμες στις απαιτήσεις του πελάτη
  • Διευκολύνουν τη δημιουργία περιεχομένου με ευρετήριο
  • Υποστηρίζουν ελληνικά, καθώς και πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές γλώσσες