ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions
Η Radiant παρέχει τη δυνατότητα ενοικίασης των Συστημάτων Αυτόματης Ξενάγησης, ώστε να καλύπτει έκτακτες εκδηλώσεις ή εκθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ένας φορέας μπορεί να ενοικιάσει τον κατάλληλο εξοπλισμό και να κάνει τις απαραίτητες ηχογραφήσεις, έχοντας μία αυτόματη ξενάγηση χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει σε ένα ολόκληρο σύστημα. Το χρονικό διάστημα για το οποίο κάποιος φορέας μπορεί να ενοικιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία μας.
ipiresia