ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions
Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού

[29.10.08]

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» αφορά, μεταξύ άλλων, σε εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την υλοποίηση ακουστικών και πολυμεσικών ξεναγήσεων. Οι επιδοτήσεις καλύπτουν ποσά προϋπολογισμού έως και 50.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης είναι 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Οι υποψήφιοι οργανισμοί μπορεί να είναι μεμονωμένες εταιρείες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πήρε παράταση έως τις 7 Νοεμβρίου 2008.
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ
service