ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions
Νέα της Εταιρίας

Νέα του Πολιτισμού

[21.3.08]

Δ' Διεθνές Κυπρολογικό ΣυνέδριοΤο Δ’ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 29 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2008. Το συνέδριο χωρίζεται σε τρία τμήματα, το αρχαίο (προϊστορική έως ρωμαϊκή περίοδο), το Βυζαντινό-Μεσαιωνικό (330 έως 1571 μΧ) και το νεότερο (από το 1571 έως σήμερα).
Το Βυζαντινό-Μεσαιωνικό τμήμα περιλαμβάνει 118 ανακοινώσεις, οι οποίες καλύπτουν γεγονότα από την ενσωμάτωση της Κύπρου στο Ανατολικό Ρωμαικό Κράτος έως την κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς.
Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από το επίσημο δελτίο τύπου, στο δεξί μέρος της παρούσας σελίδας.
logo
pagkuprio_gumnasio
Διαβάστε το επίσημο δελτίο τύπου