ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - Radiant Technologies - Global Visitors Solutions

Ελλάδα

Εξωτερικό

“Πολιτιστικές Διαδρομές” στο Δήμο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας - ΜαγνησίαΤο έργο “Πολιτιστικές Διαδρομές” εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΠΕΠ Θεσσαλίας” και υλοποιείται από το Δήμο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής των Δήμων:Νέας Ιωνίας, Κάρλας, Πορταριάς, Μουρεσίου και Κοινότητας Μακρινίτσας

Το έργο αναπτύσσεται σε τρία πεδία εφαρμογής:

Α) Την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής πληροφόρησης του κοινού σε σταθμούς πληροφόρησης (infokiosks) με προτεινόμενες διαδρομές στην περιοχή της δράσης. Τα infokiosks εγκαταστάθηκαν σε πέντε σημεία στους αντίστοιχους Δήμους. Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει διαδρομές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ένας περιπατητής και τα αξιοθέατα που βλέπει καθοδόν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Β) Την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τη διάθεση των πληροφοριών και την προσέγγιση του κοινού με καινοτόμες υπηρεσίες. Τα μέσα αυτά αφορούν τόσο στον τοπικό πληθυσμό όσο και στους επισκέπτες.

Γ) Τη δημιουργία υποδομών προβολής και προώθησης των στόχων του έργου, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο ευρύ κοινό. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παρουσίαση των δήμων και του δικτύου που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, καθώς και η ανάδειξή τους ως τουριστικών προορισμών.